Överväg att bemanna upp med hjälp av vårdbemanning

Att anställa sjuksköterskor och annan vårdpersonal genom vårdbemanning kan vara en utmärkt lösning för er som vårdgivare. Denna möjlighet gör det nämligen möjligt för bland annat sjukhus och andra vårdgivare att tillfälligt bemanna upp sina arbetsplatser. Fortsätt att läsa för att få reda på varför just ni bör överväga att ta in sjuksyrror eller läkare via ett bemanningsföretag!

Vad innebär vårdbemanning egentligen?

Innan vi går vidare till fördelarna med denna lösning kan det vara värt att reda ut det underliggande begreppet. Så vad innebär vårdbemanning egentligen?

Detta är ett begrepp som används för att beskriva den bemanning inom vården som sker med hjälp av bemanningsföretag. Via dessa aktörer kan vårdgivare hyra in personal på lite kortare sikt för att exempelvis ersätta en medarbetare som nyligen har slutat eller gått på ledighet. Konsulten från bemanningsföretaget kommer in på arbetsplatsen och jobbar på uppdragsbasis enligt ett avtal. Uppdraget är ofta kortsiktigt och kan sträcka sig från allt mellan ett fåtal dagar till flera månader i längd.

Läs vidare för att få mer information om fördelarna med denna typ av bemanning!

Fördelarna med att bemanna upp vården på detta sätt

Varför skulle ni som vårdgivare vilja bemanna upp er arbetsplats på detta sätt, kanske du undrar? Svaret är att det finns många fördelar med denna vårdbemanning, såsom dessa:

  • Flexibiliteten. En av de stora fördelarna med att kunna ta in tillfällig personal på uppdragsbasis är att detta ger er en stor flexibilitetet. Sjukhus och andra vårdgivare kan därmed plocka in till exempel läkare eller sjuksköterskor med kort varsel för att bemanna upp en arbetsplats med rätt kompetens.
  • Kostnaden. Att använda sig av bemanningsföretag för att bemanna upp en arbetsplats är faktiskt kostnadseffektivt. Därför är detta en lösning som allt fler sjukhus och andra vårdgivare använder sig av.
  • Kompetensen. Kompetensbristen inom vården är stor och denna typ av bemanning ger er som vårdgivare tillgång till kompetens är ni som mest behöver den. Detta innebär att ni bland annat kan bemanna upp en arbetsplats som till exempel är lite avlägset belägen eller av andra anledningar har svårt att hitta rätt kompetens.